Охорона довкілля


АТ «УкрСиббанк» є учасником непромислового бізнесу, проте, як один з найбільших банків країни, не може залишатися осторонь від загрози негативної зміни клімату і глобального потепління. Екологічна відповідальність нашого Банку реалізується в різноманітних продуктах і послугах. 


Існують два способи впливу Банка на довкілля:

• прямий вплив - безпосередній вплив, який проявляється при використанні працівниками будівель та приміщень Банку, споживанні ресурсів і т.і.;

• непрямий вплив - вплив роботи Банку на результати діяльності наших клієнтів: фізичних осіб або корпоративних клієнтів, а також наших партнерів і постачальників.


Незалежно від способу впливу, ми докладаємо максимум зусиль, як відносно зниження негативних наслідків, так і відносно збільшення позитивного впливу на довкілля. В рамках зменшення прямого впливу на довкілля, в нашому Банку активно впроваджується проект «Зелений офіс». Це концепція управління організацією, яка націлена на зменшення негативного впливу діяльності Банку на довкілля шляхом раціонального використання ресурсів та енергії.


Основними цілями проекту «Зелений офіс» є:

• Підвищення рівня раціонального використання ресурсів (скорочення використання електроенергії, водних ресурсів, паперу і т.і.);

• Популяризація серед працівників Банку дбайливого відношення до ресурсів і довкілля;

• Раціональне управління відходами. Впровадження правил повторного використання ресурсів, сортування відходів для належної переробки і т.і.


Відносно контролю і оптимізації непрямого впливу на довкілля, наші дії виражаються в:

• створенні банківських продуктів, метою яких є не лише задоволення потреб клієнта, а й позитивний вплив на довкілля;

• включенні екологічних критеріїв в процес відбору проектів, які ми фінансуємо (встановлення особливих умов фінансування певних секторів промисловості);

• включенні екологічних критеріїв в процес вибору постачальників (серед рівних за показниками перевага віддається тим постачальникам, які активно впроваджують і використовують в своїй діяльності принципи корпоративної соціальної відповідальності). При цьому ми рекомендуємо нашим клієнтам і контрагентам зменшувати їх негативний вплив на довкілля.