Структура власності


Схематичне зображення структури власності ПАТ «УкрСиббанк» станом на 01.01.2017:

Structure_01.01.2017.jpg

  Повідомлення про подання відомостей про структуру власності банку на 01.01.2017